vé số

 
Từ năm nay, 2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chính thức không được trực tiếp thực hiện hoạt động giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên bậc THPT cho hệ 9+. Hoạt động này sẽ phải chuyển về các Trung tâm Giáo dục thường xuyên quản lý. Quy định mới được Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra, nhanh chóng được các đơn vị triển khai thực hiện, tuy nhiên, lại xuất hiện không ít bất cập

VIDEO LIÊN QUAN