vé số

 
Ấn Độ hiện đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, về tổng số ca mắc COVID-19, với hơn 16,6 triệu ca. Dịch bệnh căng thẳng đang đẩy quốc gia này rơi vào cuộc khủng hoảng bình dưỡng khí y tế. Tình trạng thiếu oxy trầm trọng đến mức đã ghi nhận nhiều vụ cướp bình dưỡng khí.

VIDEO LIÊN QUAN